Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014

PDFZarządzenie Nr OR.0050.666.2014 z dnia 22 maja 2014r.pdf
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.655.2014 z dnia 8 maja 2014r.pdf
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r


PDFZarządzenie Nr OR.0050.652.2014 z dnia 5 maja 2014 r.pdf
w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


PDFInformacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego.pdf


PDFObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16 kwietnia 2014r.pdf
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.633.2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku


PDFZarządzenie Nr OR.0050.605.2014 z dnia 4 marca 2014 r.pdf
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku


 

Wersja XML