Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2014


PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Białej w ponownym głosowaniu.pdf


PDFUchwała Nr 13/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 18 listopada 2014 r..pdf
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Białej w dniu 30 listopada 2014 r.


PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Białej.pdf

PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej.pdf


PDFInformacje dla wyborców w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.pdf
w sprawie dopisania do spisu wyborców, głosowania osób niepełnosprawnych oraz możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców.


PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014r.pdf
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


PDFUchwała Nr 11/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 24 października 2014.pdf
w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 22 października 2014r.pdf
o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 22 października 2014 r.pdf
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014r, o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014r, o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wydłużenia TERMINU zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12.
Termin zgłoszenia list kandydatów przedłuża się do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00


Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r


Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin


Zgłaszanie kandydatów na burmistrza


Miejska Komisja Wyborcza


Obwodowe Komisje Wyborcze


Finansowanie Kampanii Wyborczej


Tworzenie Komitetów Wyborczych


Serwis informacyjny Pańswowej Komisji Wyborczej


PDFObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 10 października 2014 r.pdf
o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.739.2014 z dnia 9 października 2014.pdf
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego , w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku


PDFObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 29 sierpnia 2014r.pdf

o podziale Gminy Biała na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.715.2014 z dnia 29 sierpnia 2014r.pdf
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku


PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.pdf
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014r.pdf
w sprawie podania do publicznje wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów, rad gmin w województwie opolskim


PDFZarządzenie Nr 37 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014r.pdf
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów, rad gmin w województwie opolskim


 

Wersja XML