Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 25 września 2014r.
Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej przyjmującej zgłoszenia listy kandydatów na radnych


Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r


DOCZałącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc
PDFZałącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych.pdf


DOCZałącznik nr 2 - Poparcie listy kandydatów.doc
PDFZałącznik nr 2 - Poparcie listy kandydatów.pdf


DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.pdf


DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne.doc
PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne.pdf


DOCZałącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc
PDFZałącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.pdf


DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata - Obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.doc
PDFZałącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata - Obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.pdf

Wersja XML