Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 25 września 2014r.
Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej przyjmującej zgłoszenia listy kandydatów na burmistrza 


INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.


DOCZałącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata.doc
PDFZałącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata.pdf


DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc
PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.pdf


DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie lustracyjne.doc
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie lustracyjne.pdf


DOCZałącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc
PDFZałącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.pdf

 

 

Wersja XML