Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2015

Lp. Nazwa dokumentu Do pobrania
1. Projekt uchwały budżetowej gminy Biała na 2015 rok. PDF1.Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami.pdf
PDF2.Objasnienia.pdf
PDF3.Uzasadnienie.pdf
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 2015-2028. PDF1.Projekt uchwłay.pdf
PDF2.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDF3.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
PDF4.Objaśnienia do WPF.pdf
3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Biała na 2015 r. PDFOpinia o projekcie uchwały budżetowej na 2015 r..pdf
 
4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Biała na lata 2015-2028 PDFOpinia o projekcie WPF gminy Biała na lata 2015-2028.pdf
 
5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Biała na 2015 r. PDFOpinia o możliwości sfinasowania deficytu.pdf
 
6. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Biała. PDFUchwała RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
 
7. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez gminę Biała w 2015 r. PDFUchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
 
8. Uchwała budżetowa na rok kalendarzowy 2015. PDFUchwała Nr V.23.2015.pdf
9. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2028

PDFUCHWAŁA.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFObjaśnienia do WPF.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

10. Informacja z wykonania budżetu gminy Biała za I kwartał 2015 r. PDFINFORMACJA.pdf
11. Informacja z wykonania budżetu gminy Biała za II kwartały 2015 r. PDFINFORMACJA.pdf
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. PDFINFORMACJA.pdf
 
13. Informacja z wykonania budżetu gminy Biała za III kwartały 2015 r. PDFINFORMACJA.pdf
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i wykonaniem planu finansowego instytucji kultury. PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r..pdf
15. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok. PDFINFORMACJA za 2015 r..pdf
Wersja XML