Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018

 

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1.  Robert Jan Roden  Przewodniczący Rady
2.  Leonard Jan Peszel  Wiceprzewodniczący Rady
3.  Damian Szymon Tarnowski  Wiceprzewodniczący Rady
4.  Roman Paweł Barysz  Radny
5.  Karol Michał Biskup  Radny
6.  Jacek Czerwiński  Radny
7.  Lidia Cziomer  Radna
8.  Adrian Piotr Harnys  Radny
9.  Alfred Jan Krupa  Radny
10.  Elżbieta Maria Malik  Radna
11.  Maria Magdalena Moszczeńska  Radna
12.  Gabriela Maria Neugebauer  Radna
13.  Aneta Maria Hampel  Radna
14.  Joanna Julia Słowińska  Radna
15.  Monika Katarzyna Wolna  Radna
Wersja XML