Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

W związku ze złożeniem Wniosku o wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych - w dniu 01 czerwca 2020 r. Niepubliczny żłobek "eMisiowo" w Białej został wykreślony z ww. Rejestru".

Numer wpisu do rejestru Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer NIP i REGON
podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy
Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym
1/2014

„eMisiowo”

Niepubliczny żłobek w Białej

Emilia Sacha

7551780457

160233830

ul. Moniuszki 3

48-210 Biała

17
Wersja XML