Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Wyniki głosowania z dnia 24 maja 2015 r. - GMINA BIAŁA

Zbiorcze statystyki głosowania z dnia 24 maja 2015 r. - strona PKW


Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015r


Wyniki głosowania z dnia 10 maja 2015 r. - GMINA BIAŁA

Zbiorcze statystyki głosowania z dnia 10 maja 2015 r. - strona PKW


Sprawdzanie Spisu Wyborców


Obwodowe Komisje Wyborcze


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obw. głos. utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji


PDFZarządzenie Nr OR.0050.69.2015 z dnia 19 maja 2015r.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Białej i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Olbrachcicach , w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2015 z dnia 4 maja 2015r.pdf
w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Białej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r.pdf

w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


PDFObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 8 kwietnia 2015r.pdf
o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz komisjach właściwych dla celów głosowania korespondencyjnego dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2015 z dnia 17 lutego 2015r.pdf
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


 

Wersja XML