Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 3 czerwca do 25 czerwca 2015 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

- części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m 2 obręb Biała

Osobom , którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Wersja XML