Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum ogólnokrajowe 2015

Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.


Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

(Ustawa o referendum ogólnokrajowym, postanowienie o zarządzeniu referendum, uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, wyjaśnienia, komunikaty i informacje Państwowej Komisji Wyborczej)


PDFObwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 23 lipca 2015.pdf
o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz komisjach właściwych dla celów głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Informacje dotyczące udziału w referendum
(dopisanie do spisu wyborców, pobieranie zaświadczeń, udostępnienie spisu wyborców)


Obwodowe komisje do spraw referendum


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.98.2015 z dnia 26 czerwca 2015.pdf

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Wersja XML