Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany pracy Komisji Stałych

Plany pracy Komisji Stałych na rok 2020

PDF   Uchwała Nr XI.142. 2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2020 rok.pdf
PDF   Uchwała Nr XI.143. 2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2020.pdf


Plany pracy Komisji Stałych na rok 2019

PDF   Uchwała Nr IV.51.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2019.pdf
PDF   Uchwała Nr IV.50.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2019 rok.pdf


Plany pracy Komisji Stałych na rok 2018

PDF   Uchwała Nr XXVIII.287.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2018 rok.pdf
PDF   Uchwała Nr XXVIII.288.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2018.pdf


Plany pracy Komisji Stałych na rok 2017

PDF   Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017.pdf

PDF   Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok.pdf


Plany pracy Komisji Stałych na rok 2016

PDFuchwała Nr XIII.121.2016.pdf w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2016 rok

PDFuchwała Nr XIII.122.2016.pdf w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2016


Plany pracy Komisji Stałych na rok 2015

PDFUchwała NR V.26.2015.pdf w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2015

PDFVII.57.2015.pdf o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r.

PDFUchwała NR IX.76.2015.pdf o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r.

Wersja XML