Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2016

Lp. Nazwa dokumentu                                                       Do pobrania               
     
1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Biała na 2016 rok. PDF1. Projekt uchwały w sprawie projektu budżetu gminy Biała na 2016 r. wraz załącznikami.pdf
PDF2. Objaśnienia do projektu budżetu na 2016 r..pdf
PDF3. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 r..pdf
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028. PDF1. Projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2028.pdf
PDF2. Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDF3. Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
PDF4. Objaśnienia do WPF.pdf
3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 r. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 r..pdf
4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf
5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej. PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
6. Uchwała budżetowa na rok kalendarzowy 2016. PDFUchwała budżetowa na 2016 r..pdf
7. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2028. PDF1. UCHWAŁA NR.XII.105.pdf
PDF2. Objaśnienia do WPF.pdf
PDF3. Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDF4. Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
8. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Biała. PDFUchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Biała.pdf
9. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2016 r. PDFUchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2016 r..pdf
10. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2016 r. PDFINFORMACJA.pdf
11. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartały 2016 r. PDFINFORMACJA.pdf
12 Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartały 2016 r. PDFINFORMACJA.pdf
  Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za IV kwartały 2016 r. PDFINFORMACJA
13 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. PDFSPRAWOZDANIE

 

Wersja XML