Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PDF   Uchwała Nr VII.87.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.pdf


PDF   Uchwała Nr III.32.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.pdf


PDF   Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.pdf

 

Wersja XML