Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 roku dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.

Nabór wniosków będzie trwał od 23 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w Sekretariacie, ul. Rynek 10, pok.13 komplet dokumentacji.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 1a oraz ze strony internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok.1a w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4388557.


PDFRegulamin przyznawania dotacji.pdf


PDFWniosek na dofinansowanie.pdf
DOCWniosek na dofinansowanie.doc
PDFUmowa o dotacji.pdf
PDFZgłoszenie wykonania oczyszczalni.pdf
DOCZgłoszenie wykonania oczyszczalni.doc
PDFOświadczenie o likwidacji szamba.pdf
DOCOświadczenie o likwidacji szamba.doc
PDFProtokół odbioru.pdf
 

Wersja XML