Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową


PDFInformacja roczna - za rok 2018 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.pdf


PDFInformacja roczna - za rok 2017 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.pdf.pdf


PDFInformacja roczna - za rok 2016 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.pdf


Lp. Data wystąpienia Wskazanie podmiotu Określenie sprawy działalności lobbingowej Forma działalności lobbingowej Wpływ podmiotu na proces stanowienia prawa
1. 1.07.2016 r Artur Brylikowski na rzecz grupy lobbingowej Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Canabis House sporządzenie wewnętrznych regulacji dot. obsługi zawodowych lobbystów w Urzędzie Miejskim

wniosek - wystąpienie

PDFOR.1431.33.1.2016.pdf

wydanie w dniu 13 lipca 2016 r. zarządzenia Burmistrza Białej
Wersja XML