Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim WSI MIŁOWICE

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Białej
zawiadamia wszystkich mieszkańców
Wsi MIŁOWICE
że w dniu 26 września 2016 r. o godz. 19
00
w Świetlicy odbędzie się
ZEBRANIE WYBORCZE i ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematy zebrania :

 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Przedstawienie porządku obrad zebrania.

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa.

 4. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.

 5. Wybór Sołtysa.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie w 2017 roku sołectwu Miłowice środków z funduszu sołeckiego.

 7. Wolne wnioski.

 

Burmistrz Białej
Edward Plicko

 

 

Wersja XML