Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2017

PDFUchwała RIO - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2017 r..pdf


PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za IV kwartały 2017 r.pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2017 r..pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2017 r..pdf

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2017 r..pdf


PDF   Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017.pdf

PDF   Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028.pdf


PDFUchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez gminę Biała w 2017 r.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Biała.pdf


PDFUchwała RIO Opole o możliwości sfinansowania deficytu.pdf

PDFUchwała RIO Opole o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Biała na 2017 r..pdf

PDFUchwała RIO Opole o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028.pdf


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017.pdf

PDFObjaśnienia do projektu budżetu gminy Biała na 2017 r.pdf

PDFUzasadnienie do projektu budżetu gminy Biała na 2017 r.pdf


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028.pdf

PDFObjaśnienia wartości przyjętych w WPF gminy Biała na lata 2017-2028.pdf

Wersja XML