Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PDF   Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r..pdf 

PDFDEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf

PDFINFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf


PODATEK ROLNY

PDFDEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf

PDFINFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf

Stawka podatku rolnego w 2017 r. wynosi

- 131,10 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,
- 262,20 zł/ha fizyczny dla pozostałych gruntów


PODATEK LEŚNY

PDFDEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.pdf

PDFINFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.pdf

Stawka podatku leśnego w 2017 r. wynosi

- 42,0222 zł/ha fizyczny.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PDFDEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.pdf

PDF   Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf


OPŁATA TARGOWA

Uchwała Nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała

Wersja XML