Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006

Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006

 Joachim Kosz  Przewodniczący Rady
 Bogumiał Myszyńska  Wiceprzewodnicząca Rady
 Zygmunt Wieja          Wiceprzewodniczący Rady
 Maria Cibis  Radna
 Jacek Czerwiński  Radny
 Rajmund Fiebich         Radny
 Piotr Niemiec             Radny
 Klaudiusz Globisz  Radny
 Ewa Kontny  Radna
 Gerard Gröhlich          Radny
 Alfred Krupa  Radny
 Jan Malek  Radny
 Leonard Peszel            Radny
 Herbert Rzyszka  Radny
 Urszula Tomala           Radna

 

Zdjęcie Burmistrza wraz z Radą Miejską
 

Burmistrz Białej w otoczeniu radnych

 

 

 

 


Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały

 

 

 

 

Wersja XML