Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010

Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010

 Joachim Kosz  Przewodniczący Rady
 Bogumiła Myszyńska  Wiceprzewodnicząca Rady
 Leonard Peszel  Wiceprzewodniczący Rady
 Maria Cibis  Radna
 Jacek Czerwiński  Radny
 Ryszard Hanko  Radny
 Hubert Heda  Radny
 Klaudiusz Globisz  Radny
 Ewa Kontny  Radna
 Felicja Kasperek  Radna
 Alfred Krupa  Radny
 Jan Malek  Radny
 Gabriela Neugebauer  Radna
 Robert Roden  Radny
 Reinhard Wollny  Radny

 

Skłąd V Kadencji Rady Miejskiej

Rada Miejska wraz z Burmistrzem Białej

 

 

 

informację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Grażyna Biały
data wytworzenia: 01.12.2006

 

 

 

Wersja XML