Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014

 
 Robert Jan Roden  Przewodniczący Rady
 Jacek Czerwiński  Wiceprzewodniczący Rady
 Leonard Jan Peszel  Wiceprzewodniczący Rady
 Lidia Cziomer  Radna
 Marcin Haberecht  Radny
 Ryszard Andrzej Hanko  Radny
 Felicja Maria Kasperek  Radna
 Ewa Maria Kontny  Radna
 Joachim Kosz  Radny
Alfred Jan Krupa  Radny
 Jan Alojzy Malek  Radny
Maria Magdalena Moszczeńska  Radna
 Gabriela Maria Neugebauer  Radna
 Monika Katarzyna Wolna  Radna
Elżbieta Maria Malik Radna


Brak opisu obrazka

Rada Miejska wraz z Burmistrzem Białej

Wersja XML