Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017

INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA DOTACJI OŚWIATOWYCH W 2017R.

 

Zgodnie z art. 78b ust. 2 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące wysokości przekazywanej dotacji dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznej szkole podstawowej, zgodnie z wyliczeniem:

 

 

Od stycznia 2017r.

I aktualizacja

(marzec 2017r.)

II aktualizacja

(październik 2017r.)

Podstawowa kwota dotacji w zł (miesięcznie na ucznia)

477,09 zł

421,03 zł

978,94 zł

Statystyczna liczba uczniów

78

-

76

 

Jadwiga Małota

Podinspektor

ds. oświaty i spraw społecznych

Wersja XML