Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej

PDFZaproszenie do składania ofert Gmina Biała.pdf
PDFZałącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 1 - formularz oferty.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFOpis techniczny DW.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu DW.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFRys.1Z Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1.pdf
PDFRys.2Z Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 2.pdf
 

Zaproszenie do składnia ofert zostało również umieszczone na portalu ARiMR pod adresem:
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Opolska.pdf
 

 

 

 

Wersja XML