Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieczystości ciekłe

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Białej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Biała

 

tel. 77 4387643;

tel. 77 4667363, 602324649;

tel. 77 4365668;

tel. 32 278 45 31, 801 133 088.

 

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc
PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf


Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

PDFUchwała NR XVI.205.2012.pdf w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała

 

Wersja XML