Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PDF   Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r..pdf

PDFDEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.pdf
PDFINFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.pdf

 

PODATEK ROLNY

PDFDEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.pdf
PDFINFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.pdf
 

Stawka podatku rolnego w 2018 r. wynosi:

- 131,225 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,

- 262,45 zł/ha fizyczny dla pozostałych gruntów

 

PODATEK LEŚNY

PDFDEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.pdf
PDFINFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.pdf
 

Stawka podatku leśnego w 2018 r. wynosi:

- 43,3532 zł/ha fizyczny

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

PDFDEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.pdf
PDFUchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf
 

OPŁATA TARGOWA

PDFUchwała w sprawie określenai stawek opłaty targowej.pdf
 

Wersja XML