Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2018

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.pdf


PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018r.pdf


PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartały 2018.pdf
PDFInformacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.pdf


PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2018.pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2018.pdf


PDFUchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwaly budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy biała na lata 2018-2028.pdf


PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez gminę Biała w 2018 r..pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Biała.pdf


PDFUchwała RIO Opole o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
PDFUchwała RIO Opole w sprawie uchwały o projekcie uchwały budżetowej gminy Biała na 2018 r..pdf
PDFUchwała RIO Opole w sprawie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028.pdf


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018.pdf
PDFObjaśnienia do projektu budżetu gminy Biała na 2018 r.pdf
PDFUzasadnienie do projektu budżetu gminy Biała na 2018 r.pdf


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028.pdf
PDFObjaśnienia wartości przyjętych w WPF gminy Biała na lata 2018-2028.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML