Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.

Strona archiwalna

 

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.

  1. Uchwała Nr  XXVI/256/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2006 rok oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. DOCUchwała Nr XXVI-256-05.doc

  2. Uchwała Nr  XXVI/257/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku. DOCUchwała Nr XXVI-257-05.doc
Wersja XML