Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
Adres: ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała,
tel/fax 077 4387140,
e-mail:
BIP: www.ops.biala.gmina.pl
Kierownik: Maria Klimowicz
Czynny: 7:30-15:30
Obszar działania: miasto i gmina Biała
Formy i zakres działania: zadania własne i zlecone zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej

Wersja XML