Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Centrum Kultury w Białej

Gminne Centrum Kultury w Białej, ulica Prudnicka 36, 48-210 Biała, telefon: 77 4387026, e-mail: info@gckbiala.pl, strona www: www.gckbiala.pl
strona Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gckbiala.pl.

Dzięki środom finansowym Fundacji Śląska Opolskiego, Wspierania Inicjatyw Lokalnych ze środków Republiki federalnej Niemiec, oraz dużego wkładu finansowego budżetu gminy Biała powstał nowoczesny obiekt, służący mieszkańcom miasta i gminy.

Zakres działania ośrodka to prowadzenie statutowej działalności z młodzieżą w zakresie upowszechniania kultury (poezja, plastyka, muzyka, piosenka, turystyka) organizacja i współudział w imprezach kulturalnych, artystycznych, regionalnych, masowych przy ścisłej współpracy ze szkołami i instytucjami działającymi w naszym środowisku. Współpracujemy z ościennymi Domami Kultury w Prudniku, Korfantowie, Głogówku i Lubrzy.


Statut Gminnego Centrum Kultury w Białej:

PDFUchwała nr XXIX.330.2014 w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej.pdf

Wersja XML