Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej

Na podstawie Uchwały Nr V.75.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 roku,  z dniem 1 września 2011 roku utworzony został Zespół Szkolno-Przeszdzkolny w Białej.
Jednostka działa na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Nr VI.87.2011 Rady miejskiej w Białej z dnia 4 sierpnia 2011 roku.

Dane jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej, 48-210 Biała, ulica Tysiąclecia 16, telefon: 77 4387047, 774387143.

Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Białej:

 1. Publiczne Przedszkole w Białej, 48-210 Biała, ulica Tysiąclecia 16, telefon: 77 4387143 wraz z oddziałami zamiejscowymi w:
  1. Prężynie  Nr  28a,
  2. Gostomi Nr  82d,
  3. Ligocie Bialskiej Nr 41c,
  4. Solcu Nr  41a,
  5. Śmiczu  Nr 106.
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  z klasami I – VIII, 48-210 Biała, ulica Tysiąclecia 16, telefon: 774387047 wraz z:
  1. Filią Szkoły w Gostomi z klasami I-III, 48-210 Biała, Gostomia Nr 46a, telefon: 774376191.
  2. Filią Szkoły w Radostyni z klasami I-III,  48-210 Biała, Radostynia Nr 99, telefon: 774360999.
  3. Filią Szkoły w  Śmiczu z klasami I-III, 48-210 Biała, Śmicz Nr 105, telefon: 774376924.
Wersja XML