Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2018

INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA DOTACJI OŚWIATOWYCH W 2018 R.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) poniżej przedstawiam informacje dotyczące wysokości przekazywanej dotacji dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznej szkole podstawowej, zgodnie z wyliczeniem:

 

I aktualizacja

(marzec 2018 r.)

II aktualizacja

(październik 2018 r.)

Podstawowa kwota dotacji w zł (miesięcznie na ucznia)

877,85 zł

889,30 zł

Statystyczna liczba uczniów

300

424,33

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

10

8

Najbliższa Gmina

Głogówek

 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą specjalną, niespełniającą warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej nią kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Jadwiga Małota

Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych

Wersja XML