Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrzelicach

Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.pdf
SIWZ PDFSIWZ.pdf
Formularz ofertowy PDFFormularz oferty.pdf
Załącznik A PDFZałącznik A.pdf
Załącznik B PDFZałącznik B.pdf
Załącznik C PDFZałącznik C.pdf
Załącznik D PDFZałącznik D.pdf
Załącznik E PDFZałącznik E.pdf
Załącznik nr 1 do umowy - karta gwarancyjna PDFZałącznik nr 1 do umowy - karta gwarancyjna Część I.pdf
Załącznik nr 2 do umowy - karta gwarancyjna PDFZałącznik nr 1 do umowy - karta gwarancyjna Część II.pdf
Wzór umowy - Część I PDFWzór umowy Część I.pdf
Wzór umowy - Część II PDFWzór umowy Część II.pdf
Przedmiary robót PDFPRZEDMIAR - KOSZTY KWALIFIKOWALNE-DROGA POLNA- CZĘŚĆ II.pdf
PDFPRZEDMIAR - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE- CZĘŚĆ I.pdf
PDFPRZEDMIAR- KOSZTY KWALIFIKOWALNE-BEZ DROGI POLNEJ- CZĘŚĆ I.pdf
Dokumentacja techniczna PDFPROJEKT WYKONAWCZY.pdf
PDFSTWiOR.pdf
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia-Chrzelice.pdf

 

Wersja XML