Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacyjny

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze:

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.16.2020 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej.pdf.


Regulamin Organizacyjny określa:

 1. organizację wewnętrzną Urzędu,
 2. podział zadań i nadzoru pomiędzy kierownictwem Urzędu,
 3. zadania wspólne dla wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
 4. zakresy zadań referatów i samodzielnych stanowisk,
 5. organizację przyjmowania, załatwiania indywidualnych spraw obywateli,
 6. zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza,
 7. tryb wykonywania kontroli w Urzędzie,
 8. zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 9. zasady podpisywania pism i decyzji.

 

Wersja XML