Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała

Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała

 

 

Statuty Sołectw

Statuty sołectw Gminy Biała uchwalone zostały  uchwałami Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010r. od Nr XXXI/335/10  do Nr XXXI/363/10 i opublikowane  w   Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego  Nr 57od poz. 747 do poz. 761 i Nr 58   od poz. 764 do poz. 777 i .

 

Statut Sołectwa "Przedmieście" w Białej

Uchwała Nr XXXI.354.2014 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1684 z dnia 4.07.2014r.

Statut Osiedla

Statut   Osiedla Nr 1 w Białej  uchwalony zostały  uchwałą Rady Miejskiej w Białej z dnia   30 marca 2010r.  Nr XXXI/364/10  i opublikowany w   Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego   Nr 58  poz. 778 .

 

Zmiany do Statutu Osiedla  uchwalone zostały uchwałą Nr VI.43.2015 PDFuchwała NR VI.43.2015.pdf
Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Oplskiego poz. 947

 

 

 

 

Wersja XML