Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała

Statuty Sołectw:

Statuty sołectw Gminy Biała uchwalone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 roku od Nr XXXI/335/10 do Nr XXXI/363/10 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego:

Statut Sołectwa "Przedmieście" w Białej:

PDFUchwała Nr XXXI.354.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej sołectwo Przedmieście w Białej i nadania jej statutu.pdf opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego:


Statut Osiedla:

Statut Osiedla Nr 1 w Białej uchwalony zostały uchwałą Nr XXXI.364.2010 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 roku i opublikowany w   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego:

Zmiany do Statutu Osiedla uchwalone zostały uchwałą:

PDFUchwała Nr VI.43.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca Statut Osiedla Nr 1 w Białej.pdf i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, pozycja 947.

Wersja XML