Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Osiedla

W gminie Biała funkcjonuje jedno osiedle - Osiedle  w Białej. Osiedle to jest jednostką pomocniczą gminy, w której mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała.

Organami jednostki pomocniczej - Osiedla są:

 1. Ogólne Zebrania Mieszkańców – organy uchwałodawcze samorządu;
 2. Zarząd Osiedla – organ wykonawczy samorządu.

Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.

Przewodniczącą Zarządu Osiedla  w Białej jest  Katarzyna Dragańczyk.

Zarząd Osiedla w Białej:

 1. Małgorzata Brylka,
 2. Franciszek Czerwiński,
 3. Grażyna Koszmaniuk - Krochta,
 4. Marek Klinke,
 5. Gabriela Prokopowicz,
 6. Adam Remisz.
Wersja XML