Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Osiedla

JEDNOSTKI  POMOCNICZNICZE 

GMINY   BIAŁA - Osiedle

 

W gminie Biała funkcjonuje jedno osiedle - Osiedle  w Białej. Osiedle to jest jednostką pomocniczą gminy, w której mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała.

 

 

 

Organami jednostki  pomocniczej  -  Osiedla  są :

 

1) Ogólne Zebrania Mieszkańców – organy uchwałodawcze samorządu;

2) Zarząd Osiedla – organ wykonawczy samorządu.

Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący.

 

 Przewodniczącą Zarządu Osiedla  w Białej jest  Katarzyna Stroka.

 

Zarząd Osiedla  w Białej:

1) Małgorzata Brylka

2) Franciszek Czerwiński

3) Grażyna Koszmaniuk - Krochta

4) Marek Klinke

5) Gabriela Prokopowicz

6) Adam Remisz

 

 

 

Wersja XML