Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa

W gminie Biała utworzonych jest 30 sołectw. Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy, w których mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała.

Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa,  a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 2. Statutu Gminy Biała;
 3. Statutu swojego sołectwa.

Organami jednostek  pomocniczych – sołectw są:

 1. Zebrania Wiejskie – organy  uchwałodawcze sołectw;
 2. Sołtysi – organ wykonawczy sołectw;
 3. Rady Sołeckie – organy wspomagające sołtysów w funkcjach wykonawczych.

Przewodniczącymi Rad Sołeckich są Sołtysi.

Wykaz Sołectw, Sołtysów i Rad Sołeckich:

 

 

 

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Skład Rady Sołeckiej
1.  "Przedmieście" w Białej Anna Solloch
 1. Roman Chrząszcz
 2. Adrian Duda
 3. Marek Dziony
 4. Marian Graba
 5. Piotr Grelich
2. Browiniec Polski Adrian Harnys
 1. Norbert Bar
 2. Rajnard Hoppe
 3. Regina Menzler
 4. Manfred Sobota
3. Brzeźnica Małgorzata Fluder
 1. Krystian Fiebich
 2. Józef Hoinko
 3. Marcin Litwin
 4. Alfred Spyra
 5. Joanna Zwadło
4. Chrzelice Patryk Żelazko
 1. Marcin Haberecht
 2. Hubert Wiertelarz
 3. Marcin Hampel
 4. Helmut Gaida
 5. Grażyna Uliczka
5. Czartowice Izabela Kusiek
 1. Henryk Kapma
 2. Jan Robota
 3. Mariusz Sacher
6. Dębina Mariola Piwowarczyk
 1. Norbert Kern
 2. Monika Młynarczyk
 3. Helena Niewianda
7. Frącki Urszula Wottka
 1. Bożena Bielakiewicz
 2. Brygida Brydziak
 3. Renata Sokol
 4. Monika Spyra
8. Gostomia Waldemar Kandziora
 1. Janusz Chowaniec
 2. Tomasz Puchała
 3. Beata Romaniak
 4. Krystian Stafa
9. Górka Prudnicka Klaudia Famulla
 1. Mateusz Gruchman
 2. Damian Przyklenk
 3. Alojzy Stankala
 4. Klaudia Wistuba
10. Grabina  
 1. Artur Augustyn
 2. Justyna Cziomer
 3. Ewa Kwoczek
 4. Waldemar Weiss
11. Józefów Beata Czaja
 1. Robert Czaja
 2. Edward Klose
 3. Sylwia Saska-Wójs
 4. Robert Seibert
12. Kolnowice Damian Tarnowski
 1. Danuta Karaś
 2. Józef Styra
 3. Ewa Szewczyk
 4. Artur Sztechmiler
 5. Ewa Szymczyna
13. Krobusz Jacek Niedorozow
 1. Hubert Kollek
 2. Renata Kwiotek
 3. Markus Pierskalla
 4. Rajmund Suchy
14. Laskowiec Weronika Szuster
 1. Zbigniew Baniak
 2. Agata Gros
 3. Renata Wójs
15. Ligota Bialska Dawid Pientka
 1. Markus Cziomer
 2. Anna Kaczmarczyk
 3. Aneta Kuźnik
 4. Walerian Osiewacz
 5. Michał Wilde
16. Łącznik Irena Wotka
 1. Krzysztof Fiebich
 2. Witold Hełmecki
 3. Krystian Pientka
 4. Henryk Sokoll
 5. Artur Szczurek
17. Miłowice Krystyna Puchała
 1. Danuta Dwojak
 2. Kornelia Kułakowska
 3. Ryszard Plicko
 4. Andrzej Taradaj
18. Mokra Maria Kaszowska
 1. Karol Biskup
 2. Iwona Hartelt
 3. Joanna  Ziarko
 4. Róża Ziarko
19. Nowa Wieś Prudnicka Patryk Mierzwa
 1. Damian Drost
 2. Tomasz Gorek
 3. Jan Honisch
 4. Magdalena Kontny
 5. Roland Zboroń
20. Ogiernicze Brygida Trinczek
 1. Marcin Batel
 2. Alfred Honczek
 3. Jan Honczek
 4. Hubert Kamrat
 5. Norbert Uliczka
21. Olbrachcice Jan Smiatek
 1. Eugeniusz Augustyn
 2. Andrzej Ernst
 3. Joachim Grelich
 4. Hubert Urbanek
22. Otoki Sebastian Pella
 1. Zygmunt Dziony
 2. Maria Grzywa
 3. Robert Handzik
 4. Sebastian Polak
23. Pogórze Gabriela Neugebauer
 1. Ewa Fuchs
 2. Mateusz Kołek
 3. Anita Pientka
 4. Gerard Uliczka
 5. Jerzy Wistuba
24. Prężyna Zygfryd Marzotko
 1. Robert Kosz
 2. Krystian Kusber
 3. Alfons Latta
 4. Marcin Morawiec
25. Radostynia Mariola Latus
 1. Anna Bajorek
 2. Jolanta Broda
 3. Jan Cebula
 4. Sabina Drozd
 5. Roman Kusber
26. Rostkowice Alfred Krupa
 1. Wiktor Bota
 2. Norbert Latta
 3. Jan Strzoda
27. Solec Justyna Czaja
 1. Kamil Badura
 2. Tomasz Badura
 3. Norbert Biela
 4. Bernard Hollek
 5. Korneliusz Wycisk
28. Śmicz Mateusz Kosiński
 1. Tomasz Chlebik
 2. Joachim Kaul
 3. Angelika Lorenz
 4. Andrzej Peszel
 5. Fabian Stefanowski
29. Wasiłowice Antoni Piecha
 1. Piotr Giirtler
 2. Agata Niemiec
 3. Rafał Wistuba
 4. Joanna Szatka
30. Wilków Alicja Spiller
 1. Karina Pelcar
 2. Tomasz Twardy
 3. Oskar Sobota
 4. Ramona Cholewa

 

 

 

Wersja XML