Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk

OGŁOSZENIE


Zmiana imion lub nazwisk
 
 
        Od dnia 3 maja 2005 r. dotychczasowe kompetencje Starostów Powiatowych w zakresie realizacji ustawy z dnia 15.11.1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity: Dz. U. z 1963 r. Nr 59 poz. 328 z późn. zmianami) przejęli Kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego.
        Zmiany lub ustalenia pisowni nazwiska lub imienia dokonuje się zgodnie z miejscem stałego zameldowania, a zatem osoby zameldowane na terenie gminy Biała lub wymeldowane za granicę, a posiadające ostatnie zameldowanie na terenie gminy Biała, dokonują takich zmian w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Białej - ul. Rynek 10, bez względu na to, w jakim Urzędzie Stanu Cywilnego znajdują się ich akty urodzeń lub małżeństw.
Wnioskodawcy, składając wniosek o zmianę nazwiska lub imienia, muszą posiadać obywatelstwo polskie, a zatem muszą legitymować się dowodem osobistym, ważnym paszportem polskim lub poświadczeniem obywatelstwa polskiego.
Wnioski składa się indywidualnie dla każdej osoby pełnoletniej, nawet wtedy, gdy o zmianę nazwiska ubiegają się małżonkowie.
Chęć zmiany nazwiska lub imienia należy uzasadnić ważnymi względami, a to min.: nazwisko lub imię ośmieszające, o brzmieniu niepolskim, nazwisko posiadające formę imienia, powrót do nazwiska lub imienia, które zostało zmienione.
        Po złożeniu kompletu dokumentów i rozpatrzeniu sprawy – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje decyzję o zmianie imienia lub nazwiska lub o odmowie dokonania zmiany.
 
 
Dokładny opis procedury załatwienia sprawy wraz ze wzorami wniosków znajduje się na stronie: www.bip.biala.gmina.pl w dziale „Jak załatwić sprawę” – Karta Usług Nr 04/USC.informację wytworzył(a): Leokadia Schneider
za treść odpowiada: Leokadia Schneider
data wytworzenia: 2005-08-11
Wersja XML