Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017

PDFCzerniak Lesław - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej.pdf


PDFHaberecht Marcin - Prezes zarządu spółki WiK w Białej.pdf


PDFKrawczyk Lila - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.pdf


PDFMagosz Rafał - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej.pdf


PDFMarszałek Agnieszka - Kierownik Biura Obslugi Szkół.pdf


PDFSobczak Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku.pdf


PDFSzukalski Wojciech - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białej.pdf
 

Wersja XML