Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała

L.p. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli  Lokalizacja Numer uchwały Sezon kąpielowy
1 Zielona Zatoka
 
Centrum Rekreacyjne Zielonba Zatoka S. C. ul. Zielona 
Zatoka 1, 48-220 Łącznik

Uchwała nr XXXI.324/2018 z dnia 29.06.2018 r.

01.07.2018r. - 30.07.2018r.
2 Zielona Zatoka 2 Centrum Rekreacyjne Zielonba Zatoka S. C. ul. Zielona 
Zatoka 1, 48-220 Łącznik
Uchwała nr XXXI.324/2018 z dnia 29.06.2018 r. 01.08.2018r. - 30.08.2018r. 

 

Sezon kąpielowy dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała określa się od 15.06.2018 do 30.09.2018 r, podjęty uchwałą Rady Miejskiej w Białej nr XXX.313.2018 z dnia 24.05.2018 r.

Wersja XML