Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej

Zaproszenie do składania ofert PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty PDFZałącznik nr 1 - formularz oferty.pdf
Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia PDFZałącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
Mapa poglądowa PDFMapa poglądowa .pdf
Wzór umowy PDFUmowa wzór.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Wersja XML