Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej organem zezwalającym, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia mogą wystąpić podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;

 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia te organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na terenie gminy oraz z uchwałą rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od żłobków, przedszkoli i szkół.

Maksymalną liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

 1. 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, w tym: 35 zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i 25 zezwoleń dla placówek gastronomicznych;

 2. 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym: 30 zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i 20 zezwoleń dla placówek gastronomicznych;

 3. 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, w tym: 30 zezwoleń dla punktów sprzedaży detalicznej i 20 zezwoleń dla placówek gastronomicznych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są:

 1. na okres 4 lat dla placówek handlu detalicznego;

 2. na okres 6 lat dla placówek gastronomicznych.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (tzw. zezwolenia kateringowe), zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Wersja XML