Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory dokumentów

PDFWniosek-zezwolenie stałe.pdf

PDFwniosek-zezwolenie jednorazowe.pdf

PDFwniosek-zezwolenie kateringowe.pdf

PDFwniosek-zezwolenie na wyprzedaż.pdf

PDFInformacje o przetwarzaniu danych osobowych.pdf


PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty.pdf


PDFZgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego.pdf


PDFOświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych..pdf


 

Wersja XML