Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2019

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2019 r.pdf


PDFWykonanie budżetu gminy Biała za IV kwartały 2019 r.pdf


PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2019 r. wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białej i informacją o stanie mienia komunalnego.pdf


PDFInformacja z wykonania budżetu za III kwartały 2019 r.pdf


PDFInformacja opisowa z wykonania budżetu gminy Biała za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacją z wykonania planu Gminnego Centrum Kultury w Białej.pdf


PDFInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.pdf


PDFInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.pdf


PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu w uchwale budżetowej Gminy Biała na 2019 r..pdf
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o prawodłowości kwoty długu Gminy Biała.pdf


PDFUchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028.pdf
PDFUchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2019 r.pdf


PDFUchwała RIO w Opolu o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf
PDFUchwała RIO w Opolu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała RIO w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2019 r.pdf
PDFObjaśnienia.pdf
PDFUzasadnienie.pdf


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028.pdf

Wersja XML