Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613 O Prudnik - Czyżowice - granica Gminy Prudnik
  Data modyfikacji: 20-05-2022 14:12
 2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613 O Prudnik - Czyżowice - granica Gminy Prudnik
  Data modyfikacji: 20-05-2022 14:11
 3. Zarządzenie Nr OR.120.11.2022 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Cyfrowa Gmina Biała - granty PPGR”
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:50
 4. Zarządzenia Burmistrza - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:26
 5. Zarządzenie Nr OR.0050.658.2022 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2022 r.
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:25
 6. Zarządzenie Nr OR.0050.655.2022 Burmistrza Białej z dnia 22-04-2022 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2022 r.
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:22
 7. Zarządzenie Nr OR.0050.655.2022 Burmistrza Białej z dnia 22-04-2022 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2022 r.
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:21
 8. Zarządzenie Nr OR.0050.642.2022 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2022 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2022 r.
  Data modyfikacji: 19-05-2022 10:10
 9. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Data modyfikacji: 18-05-2022 12:11
 10. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18 maja 2022 roku
  Data modyfikacji: 18-05-2022 12:06
Wersja XML