Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wybory Prezydenckie - 28 czerwca 2020
  Data modyfikacji: 06-07-2020 16:55
 2. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2019
  Data modyfikacji: 06-07-2020 14:24
 3. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2019
  Data modyfikacji: 06-07-2020 14:17
 4. Kierownicy jednostek
  Data modyfikacji: 06-07-2020 14:13
 5. Oświadczenia złożone w 2020 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Data modyfikacji: 06-07-2020 14:01
 6. Powszechny Spis Rolny 2020
  Data modyfikacji: 06-07-2020 13:03
 7. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Data modyfikacji: 01-07-2020 21:13
 8. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi gminnej w Prężynie
  Data modyfikacji: 01-07-2020 21:09
 9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi gminnej w Krobuszu
  Data modyfikacji: 01-07-2020 21:07
 10. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała w roku 2020
  Data modyfikacji: 01-07-2020 09:22
Wersja XML