Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr XXVIII.331.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-08-2022 w sprawie załatwienia skargi z dnia 17 czerwca 2022 r.  na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Data utworzenia: 23-09-2022 14:47
 2. Uchwała Nr XXVIII.331.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-08-2022 w sprawie załatwienia skargi z dnia 17 czerwca 2022 r.  na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Data utworzenia: 23-09-2022 14:45
 3. Uchwała Nr XXVIII.330.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-08-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała
  Data utworzenia: 23-09-2022 14:44
 4. Uchwała Nr XXVIII.329.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-08-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2022/2023
  Data modyfikacji: 23-09-2022 14:42
 5. Uchwała Nr XXVIII.328.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-08-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022-2030
  Data utworzenia: 23-09-2022 14:38
 6. Uchwała Nr XXVIII.326.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-08-2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice w obrębie działek o nr ewid. gruntu: 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 1213/1 (część działki), 1218/2, 1218/3 - k.m. 6
  Data utworzenia: 23-09-2022 14:36
 7. Uchwała Nr XXVIII.327.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-08-2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2022 r.
  Data modyfikacji: 23-09-2022 14:33
 8. Uchwała Nr XXVIII.326.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-08-2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice w obrębie działek o nr ewid. gruntu: 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 1213/1 (część działki), 1218/2, 1218/3 - k.m. 6
  Data utworzenia: 23-09-2022 14:31
 9. Uchwała Nr XXVIII.325.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-08-2022 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Biała ”
  Data utworzenia: 23-09-2022 14:30
 10. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-09-2022 14:16