Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Deklaracje podatkowe
  Data modyfikacji: 22-01-2021 10:18
 2. Budżet 2021
  Data modyfikacji: 22-01-2021 10:11
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz
  Data modyfikacji: 21-01-2021 14:59
 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prężyna
  Data modyfikacji: 21-01-2021 14:59
 5. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji w dniu 26 stycznia 2021 roku
  Data utworzenia: 20-01-2021 22:13
 6. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 stycznia 2021 roku
  Data modyfikacji: 20-01-2021 22:11
 7. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Data modyfikacji: 19-01-2021 14:42
 8. Zarządzenie Nr OR.120.43.2019 Burmistrza Białej z dnia 31-12-2019 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Data modyfikacji: 19-01-2021 14:42
 9. Zarządzenie Nr OR.120.42.2019 Burmistrza Białej z dnia 31-12-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Data modyfikacji: 19-01-2021 14:39
 10. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dla ujęcia wody Józefów
  Data modyfikacji: 18-01-2021 23:23
Wersja XML