Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 07-07-2022 11:49
 2. Budowa kabla zasilającego pomiędzy turbiną wiatrową, a remizą OSP wraz ze świetlicą wiejską w Ligocie Bialskiej
  Data modyfikacji: 06-07-2022 15:04
 3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Data modyfikacji: 01-07-2022 08:56
 4. Budowa wiaty, schodów terenowych, elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Grabinie
  Data modyfikacji: 27-06-2022 11:20
 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków
  Data modyfikacji: 27-06-2022 11:14
 6. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2018-2023
  Data modyfikacji: 27-06-2022 09:17
 7. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2018-2023
  Data modyfikacji: 27-06-2022 09:06
 8. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2018-2023
  Data modyfikacji: 27-06-2022 09:05
 9. Protokoły VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2018-2023
  Data modyfikacji: 27-06-2022 09:03
 10. Ogłoszenie owyniku postępowania 23.06.2022
  Data modyfikacji: 23-06-2022 09:10
Wersja XML