Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała na dzień 27 października 2021 roku
  Data modyfikacji: 17-09-2021 13:51
 2. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Data modyfikacji: 16-09-2021 15:01
 3. Fundusz sołecki
  Data modyfikacji: 15-09-2021 19:35
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w latach 2021-2022 - unieważnione
  Data modyfikacji: 15-09-2021 19:33
 5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w latach 2021-2022
  Data modyfikacji: 15-09-2021 19:32
 6. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Data modyfikacji: 15-09-2021 13:46
 7. Ogłoszenie o zamówieniu
  Data modyfikacji: 15-09-2021 13:15
 8. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku i OPS w Białej
  Data modyfikacji: 15-09-2021 12:51
 9. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 21 lipca 2021 roku
  Data modyfikacji: 15-09-2021 10:54
 10. Karta usług numer 08/GN - Rozgraniczenie nieruchomości
  Data modyfikacji: 15-09-2021 10:49
Wersja XML