Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:57
 2. Zarządzenie Nr OR.120.22.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:49
 3. Zarządzenie Nr OR.120.21.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej oraz powołania składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:49
 4. Zarządzenie Nr OR.120.20.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:48
 5. Zarządzenie Nr OR.120.19.2021 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2021 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej oraz powołania składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:48
 6. Zarządzenie Nr OR.120.18.2021 Burmistrza Białej z dnia 22-09-2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:47
 7. Uchwała Nr OR.120.16.2021 Burmistrza Białej z dnia 14-09-2021 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:45
 8. Zarządzenie Nr OR.0050.558.2021 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2021 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2021 r.
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:42
 9. Zarządzenie Nr OR.0050.557.2021 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:41
 10. Zarządzenie Nr OR.0050.556.2021 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2021 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2021 rok
  Data modyfikacji: 21-10-2021 22:40
Wersja XML