Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja o złożonych ofertach
  Data modyfikacji: 01-12-2021 13:31
 2. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Data modyfikacji: 01-12-2021 12:57
 3. Zarządzenie Nr OR.120.16.2021 Burmistrza Białej z dnia 14-09-2021 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"
  Data modyfikacji: 01-12-2021 12:57
 4. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Data modyfikacji: 01-12-2021 12:56
 5. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Data modyfikacji: 01-12-2021 10:06
 6. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
  Data modyfikacji: 01-12-2021 09:13
 7. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Data modyfikacji: 01-12-2021 09:09
 8. Zarządzenie Nr OR.0050.574.2021 Burmistrza Białej z dnia 25-11-2021 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2021 r.
  Data modyfikacji: 29-11-2021 19:26
 9. Zarządzenie Nr OR.0050.573.2021 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2021 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2021 r.
  Data modyfikacji: 29-11-2021 19:25
 10. Zarządzenie Nr OR.0050.572.2021 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028
  Data modyfikacji: 29-11-2021 19:25
Wersja XML