Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Budowa budynku remizy strażackiej wraz z świetlicą wiejską w Ligocie Bialskiej
  Data modyfikacji: 05-03-2021 00:43
 2. Podinspektor ds. gospodarowania odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Data modyfikacji: 03-03-2021 22:15
 3. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej
  Data modyfikacji: 01-03-2021 16:23
 4. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Data modyfikacji: 01-03-2021 08:49
 5. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2021 Burmistrza Białej z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Białej dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku
  Data modyfikacji: 01-03-2021 08:47
 6. Zarządzenie Nr OR.120.5.2021 Burmistrza Białej z dnia 04-02-2021 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2021 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Data modyfikacji: 26-02-2021 14:59
 7. Zarządzenie Nr OR.120.4.2021 Burmistrza Białej z dnia 20-01-2021 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2021 rok
  Data modyfikacji: 26-02-2021 14:53
 8. Zarządzenie Nr OR.0050.453.2021 Burmistrza Białej z dnia 25-02-2021 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2021 r.
  Data modyfikacji: 26-02-2021 14:51
 9. Zarządzenie Nr OR.0050.452.2021 Burmistrza Białej z dnia 25-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2021 rok
  Data modyfikacji: 26-02-2021 14:45
 10. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2021 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2021 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2021 r.
  Data modyfikacji: 26-02-2021 14:44
Wersja XML