Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Biała

PDFUchwała Nr XXXIV.387.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014 - 2020 z perspektywą do roku 2025.pdf

Wersja XML